Tạp chí Nội Thất số 322 (Tháng 9/2022)

Tạp chí Nội Thất số 322 (Tháng 9/2022) có bài viết chia sẻ Công trình Bi House Nha Trang được thiết kế kiến trúc bởi KTS Phạm Hữu Sơn đến độc giả của mình, với tựa đề:

 

KHÔNG GIAN NGHỈ DƯỠNG TẠI GIA